Ban giảng viên của giai đoạn coaching? - YUP

Anh/chị cho tôi hỏi,  khóa học Entrepreneur skill thì ban cố vấn cho dự án ở giai đoạn coaching bao gồm những ai?

Đáp:

Chào bạn, với khóa học Your Entrepreneur Skill toàn bộ ban giảng sẽ là ban cố vấn dự án cho bạn ở giai đoạn coaching. Mỗi thầy sẽ có thế mạnh và cái nhìn riêng, với kinh nghiệm của mình, các thầy sẽ chuẩn hóa lại dự án của bạn ngay trong giai đoạn coaching của khóa học.

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy nhập thông tin, chúng tôi sẽ gửi cho bạn những thông tin mới nhất!

Đăng ký khóa học X-Entrepreneur

Hãy điền đầy đủ thông tin

You have Successfully Subscribed!