Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần

Fanpage chính thức của Quỹ: https://www.facebook.com/giacmodoichanthienthan/

Thông tin ra mắt Quỹ: http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/ra-mat-quy-giac-mo-doi-chan-thien-than-1283404189.htm

Quỹ được bảo trợ bởi YUP! và Báo Giáo dục TP.HCM: http://giaoduc.edu.vn

Mọi ủng hộ nhân lực, tài lực – vui lòng liên hệ: Tạ Minh Tuấn – [email protected]

Thông tin CK: 14023167748018 – Báo Giáo dục TPHCM – Ngân hàng Techcombank (Hồ Chí Minh) –  Nội dung: chuyển khoản về quỹ Giấc mơ Đôi chân Thiên thần