Fanpage chính thức của Quỹ: https://www.facebook.com/giacmodoichanthienthan/

Quỹ được bảo trợ bởi YUP! và Báo Giáo dục TP.HCM: http://giaoduc.edu.vn

Mọi ủng hộ nhân lực, tài lực – vui lòng liên hệ: Tạ Minh Tuấn – [email protected]

Thông tin đóng góp trực tiếp:
Chuyển khoản đến stk 115000006014 – Báo Giáo dục TPHCM – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 3, Hồ Chí Minh – Nội dung: chuyển khoản về quỹ Giấc mơ Đôi chân Thiên thần (cần ghi rõ ND để Báo Giáo dục biết khoản đóng góp dành cho Quỹ).

Leave a Reply