Ban Giảng viên - YUP

Tổng hợp các bài viết mới nhất về "Ban Giảng viên" tại YUP Institute - yup.edu.vn
Giảng Viên Tạ Minh Tuấn - Forbes 30 under 30 Châu Á

Giảng Viên Tạ Minh Tuấn – Forbes 30 under 30 Châu Á

  Entrepreneurship & Leadership Coach FORBES 30 UNDER 30 ASIA “Hãy trở thành người nhạc trưởng của chính cuộc đời bạn. Đừng sống vô nghĩa để rồi chết đi và mang…

Read Article →
Giảng Viên Christopher Quang Zobrist

Giảng Viên Christopher Quang Zobrist

Christopher Quang Zobrist is an entrepreneur, angel investor, and educator based in Ho Chi Minh City. He is the Deputy Director of JVN’s Innovation, Leadership, and Entrepreneurship Programs. He has been…

Read Article →