HTV7 Chào Ngày Mới: Đừng ngại Khởi nghiệp - CEO Tạ Minh Tuấn, Nhà sáng lập YUP! INSTITUTE

HTV7 Chào Ngày Mới: Đừng ngại Khởi nghiệp – CEO Tạ Minh Tuấn, Nhà sáng lập YUP! INSTITUTE

Part 01

 

Part 02