[Infographic] Chìa khóa để viết bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo

Khi mới bắt đầu khởi nghiệp, việc xác định mục tiêu và hướng đi rõ ràng là điều tối quan trọng. Cách tốt nhất để làm việc này là viết một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh.

infographic-chia-khoa-de-viet-ban-ke-hoach-kinh-doanh-hoan-hao

Phong Linh
Trí Thức Trẻ/Entrepreneur