báo chí - YUP

Tổng hợp các bài viết mới nhất về "báo chí" tại YUP Institute - yup.edu.vn
[HN] RA MẮT HỘI THẢO DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI KHỞI NGHIỆP MANG TÊN "5 BƯỚC KHỞI NGHIỆP THỜI KHỦNG HOẢNG"

[HN] RA MẮT HỘI THẢO DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI KHỞI NGHIỆP MANG TÊN “5 BƯỚC KHỞI NGHIỆP THỜI KHỦNG HOẢNG”

Khởi nghiệp thời khủng hoảng – nhiều người làm được, nhiều doanh nhân thành công, nhiều doanh nghiệp sống sót – duy trì và phát triển. Vậy, tại sao người…

Read Article →
Chương trình đạo tạo và hỗ trợ Khởi Nghiệp S-Start Up.

Chương trình đạo tạo và hỗ trợ Khởi Nghiệp S-Start Up.

S-Startup Xây dựng Cộng đồng Khởi nghiệp Nhân bản và Thành công v  Bạn đang có dự định Startup (Khởi nghiệp)? v  Bạn muốn dự án Khởi nghiệp của mình sẽ Successful (Thành công)…

Read Article →