1. Sài Gòn

 

1.1 X-Start Up Support Program: CEO ENTREPRENEUR 

Tháng 08/2017:

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 25,26,27/08/2017

Địa điểm: Thông báo sau.

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 05/2017:

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 26,27,28/05/2017

Địa điểm: Tầng 2, Building 18 Đường A4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 03/2017:

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 24,25,26/03/2017

Địa điểm: Tầng 2, Building 18 Đường A4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 01/2017:

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 13,14,15/01/2017

Địa điểm: Tầng 2, Building 18 Đường A4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 10/2016:

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 21,22,23/10/2016

Địa điểm: Tầng 2, Building 18 Đường A4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 06/2016:

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 24,25,26/06/2016

Địa điểm: Tầng 2, Building 18 Đường A4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 05/2016:

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 27,28,29/05/2016

Địa điểm: Tầng 1, Building 97 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP.HCM

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 03/2016:

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 25,26,27/03/2016

Địa điểm: Tầng 11, Building 97 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP.HCM

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

1.2 How to Call Investment $1,000,000 – Làm thế nào để huy động vốn đầu tư $1,000,000

Tháng 01/2017:

Thời gian: 18h-21h thứ 4 – 04/01/2017

Địa điểm: Tầng 2, Building 18 Đường A4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đăng ký tại: goivontrieudo.com

 

Tháng 06/2016:

Thời gian: 18h-21h thứ 3 – 14/06/2016

Địa điểm: Tầng 2, Building 18 Đường A4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đăng ký tại: goivontrieudo.com

 

Tháng 05/2016:

Thời gian: 18h-21h CN – 17/05/2016

Địa điểm: Nahi Building, 110 Cao Thắng, P.4, Q.3, TP.HCM

Đăng ký tại: goivontrieudo.com

 

Tháng 03/2016:

Thời gian: 9h-12h CN – 13/03/2016

Địa điểm: Nahi Building, 110 Cao Thắng, P.4, Q.3, TP.HCM

Đăng ký tại: goivontrieudo.com

 

1.3 Unlimited Success  – Thành công không giới hạn 

Tháng 08/2017:

Thời gian: 18h30-21h ngày 09,10,16/08/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

Tháng 05/2017:

Thời gian: 18h30-21h thứ 5 – 18/05/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

Tháng 05/2017:

Thời gian: 18h30-21h thứ 5 – 11/05/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

Tháng 06/2016:

Thời gian: 18h-21h thứ 2 – 20/06/2016

Địa điểm: Tầng 2, Building 18 Đường A4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

1.4 You Up Tour  – Thành công trước tuổi 30 

 

Tháng 12/2016: 

Thời gian:  18h-21h thứ 7 – 09/12/2016

Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

Thời gian:  8h-12h thứ 7 – 03/12/2016

Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Tài chính Marketing TP.HCM

>> You Up Tour tại Đại học Tài chính Marketing TP. HCM

 

Tháng 11/2016: 

Thời gian:  8h-12h thứ 7 – 05/11/2016

Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

>> You Up Tour tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh 

 

Tháng 10/2016:

Thời gian:  8h-12h CN – 02/10/2016

Địa điểm: Hội trường Hòa Bình B6, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

>> You Up Tour tại Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh 

 

Tháng 09/2016:

Thời gian: 18h-21h thứ 5 – 01/09/2016

Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế ERC, số 88 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

>> You Up Tour tại Đại học Quốc tế ERC

 

Tháng 08/2016:

Thời gian: 18h-21h thứ 3 – 23/08/2016

Địa điểm: Hội trường B322, Đại học Kinh tế TP.HCM, số 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TPHCM

>> You Up Tour tại Đại học Kinh tế TP.HCM

 

2. Hà Nội

 

2.1 X-Start Up Support Program: CEO ENTREPRENEUR 

 

Tháng 02/2018: 

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 09,10,11/02/2018

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 10/2017: 

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 27,28,29/10/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 07/2017: 

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 21,22,23/07/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 02/2017: 

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 24,25,26/02/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 08/2016: 

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 26,27,28/08/2016

Địa điểm: Phòng 201, số 27 ngõ 28 Đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 04/2016: 

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 22,23,24/04/2016

Địa điểm: Phòng 700, Tầng 7 Tòa nhà Trung tâm Đào tạo CNTT & Truyền thông Hà Nội, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

2.2 How to Call Investment $1,000,000 – Làm thế nào để huy động vốn đầu tư $1,000,000

 

Tháng 06/2017:

Thời gian: 18h30-21h thứ 4 – 14/06/2017

Địa điểm: Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa – Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Tháng 06/2017:

Thời gian: 18h30-21h thứ 3 – 13/06/2017

Địa điểm: Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa – Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Tháng 02/2017:

Thời gian: 18h-21h thứ 5 – 16/02/2017

Địa điểm: Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa – Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Tháng 02/2017:

Thời gian: 18h-21h thứ 5 – 09/02/2017

Địa điểm: Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa – Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Tháng 01/2017:

Thời gian: 18h-21h thứ 7 – 07/01/2017

Địa điểm: Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa – Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Tháng 04/2016:

Thời gian: 18h-21h thứ 5 – 14/04/2016

Địa điểm: Phòng 700, Tầng 7 Tòa nhà Trung tâm Đào tạo CNTT & Truyền thông Hà Nội, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đăng ký tại: Goivontrieudo.com

 

2.3 Unlimited Success  – Thành công không giới hạn 

 

Tháng 10/2017:

Thời gian: 18h30-21h ngày 12,14,18,19/10/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

Tháng 07/2017:

Thời gian: 18h30-21h ngày 04,05/7/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

Tháng 08/2016:

Thời gian: 18h-21h thứ 6 – 12/08/2016

Địa điểm: Phòng 700, Tầng 7 Tòa nhà Trung tâm Đào tạo CNTT & Truyền thông Hà Nội, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

2.4 You Up Tour  – Thành công trước tuổi 30 

 

Tháng 12/2016: 

Thời gian:  8h-12h thứ 3 – 20/12/2016

Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Phương Đông Hà Nội

 

Tháng 11/2016: 

Thời gian:  8h-12h thứ 3 – 22/11/2016

Địa điểm: Hội trường Trường Đại học FPT Hà Nội

 

3. Buôn Mê Thuột

 

3.1 X-Start Up Support Program: CEO ENTREPRENEUR 

Tháng 11/2016: 

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 11,12,13/11/2016

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

3.2 Unlimited Success  – Thành công không giới hạn 

Tháng 09/2017:

Thời gian: 09h-12h ngày 15,16/9/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

Tháng 05/2017:

Thời gian: 09h-12h Chủ nhật – 21/05/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

Tháng 09/2016:

Thời gian: 18h-21h thứ 2 – 26/09/2016

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị LEO ‘S PALACE số 569 Lê Duẩn, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

4. Đà Nẵng

 

4.1 X-Start Up Support Program: CEO ENTREPRENEUR 

 

Tháng 08/2017: 

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 18,19,20/08/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 05/2017: 

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 05,06,07/05/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

4.2 Unlimited Success  – Thành công không giới hạn 

Tháng 08/2017:

Thời gian: 18h-21h ngày 02,03/08/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

5. Cần Thơ

 

5.1 X-Start Up Support Program: CEO ENTREPRENEUR 

 

Tháng 07/2017: 

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 28,29,30/7/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

Tháng 04/2017: 

Thời gian: 9h-21h thứ 6,7,CN – 21,22,23/04/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: xstartup.vn

 

5.2 Unlimited Success  – Thành công không giới hạn 

 

Tháng 07/2017: 

Thời gian: 18h30-21h ngày 11,12/7/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

Tháng 09/2017: 

Thời gian: 18h-21h Thứ 6 ngày 15/9/2017

Địa điểm: Thông báo sau

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

Tháng 04/2017: 

Thời gian: 18h-21h Thứ 4 ngày 12/4/2017

Địa điểm: Khách sạn Ninh Kiều 2, số 3 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

Tháng 04/2017: 

Thời gian: 13h-17h CN ngày 02/4/2017

Địa điểm: Khách sạn Ninh Kiều 2, số 3 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

Đăng ký tại: Thanhcongkhonggioihan.com

 

Leave a Reply