Waste Startup

Những kiểu Lãng phí đối với Startup

Waste Startup

Cùng YUP! Institute nghiên cứu và học hỏi những KIỂU LÃNG PHÍ thường xảy ra tại các doanh nghiệp Khởi nghiệp nhé!

Những kiểu LÃNG PHÍ thường gặp tại các DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP:

  1. Sự ưu tiên
  2. Tài lực
  3. Thời lực
  4. Những hoạt động gây tốn kém tại Startup

Nguồn: Internet

Dịch & thiết kế: LTB Yuppie