TỔNG HỢP CẢM NHẬN SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH YOU UP TOUR "THÀNH CÔNG TRƯỚC TUỔI 30"

TỔNG HỢP CẢM NHẬN SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH YOU UP TOUR “THÀNH CÔNG TRƯỚC TUỔI 30″

“Bài diễn thuyết của anh Tạ Minh Tuấn đã giúp em nhận ra giá trị và sức mạnh của sự đoàn kết, phải là một người tích cực về tư duy lẫn hành động, đừng bao giờ bằng lòng với việc làm tròn vai và phải trở thành một dấu (+) trong xã hội”
IMG_7158

IMG_6880

IMG_6888

1 1-1

 

 

 

 

 

2 2-1 2-2 3 3-1 4 4-1 5 6 10 11 11-1 11-2 12 12-1 13 15 16 16-1 17 17-1 18 18-1 18-2 18-3 19 20 20-1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

GIA BAO