Theo dõi Kênh Start-up TV: YEP (Young Entrepreneur Party) của YUP tại Đây:

https://www.youtube.com/yuptv

 

 

Leave a Reply