Học viên hỏi: Sau khi hoàn thành khóa học , học viên sẽ được cấp chứng chỉ gì hay không? Chứng chỉ này có tác dụng gì hay giúp ích cho công việc sau này không? Giá trị trong bao lâu?

YUP! trả lời:

Bạn thân mến,
1.Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình học, đảm bảo thời gian và thời lượng như quy định của YUP, và đạt chỉ tiêu trong bài kiểm tra đầu ra cuối khóa, học viên sẽ được cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học” từ YUP.
2.Mục tiêu của khóa học là cung cấp kiến thức kinh doanh về khởi nghiệp, cách thức và phương thức thực hiện các bước khởi nghiệp, các kỹ năng mà một người khởi nghiệp cần có…Chúng tôi luôn hi vọng nội dung của khóa học có thể giúp học viên có cái nhìn cận cảnh và sâu sắc về vấn đề khởi nghiệp, có kiến thức sâu về kinh doanh, hoàn thiện kỹ năng cần thiết; việc lĩnh hội những nội dung trên mới thực sự là điều cần kíp cho học viên. Ngay cả khi tạm gác lại quá trình khởi nghiệp, học viên vẫn có thể ứng dụng những giá trị kiến thức trên vào công việc và cuộc sống hiện tại. Thiết nghĩ, đây mới là điều quan trọng nhất và đáng đặt lên hàng đầu. Vì giấy chứng nhận chỉ là một hình thức công nhận mà thôi.
3.Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học có giá trị vĩnh viễn.

Mến chúc bạn luôn thành công.

Nhóm đồng hành Start-ups YUP!