Học viên hỏi: Trường hợp đóng học phí rồi nhưng trong thời gian 1 năm không thể sắp xếp đi học thì có thể rút lại tiền được không?

YUP! trả lời:

Bạn thân mến, 

Theo quy định,  khóa học của bạn sẽ được bảo lưu trong vòng 1 năm, hết thời gian này, dữ liệu về hồ sơ học viên trên hệ thống sẽ tự động bị mất thông tin. Trừ  một số trường hợp đặc biệt, YUP sẽ xem xét một cách khách quan nhất và có phương án giải quyết linh động cho các bạn. 

Hy vọng sẽ luôn giúp cho các bạn học viên có được điều kiện tốt nhất để tham gia khóa học.

Mến chúc bạn luôn thành công.

Nhóm đồng hành Start-ups YUP!