Hồng Nhung – Nhân viên sales Cty Mỹ phẩm CadesKhóa học cho Nhung rất nhiều điều mà Nhung đã đánh mất : mất căn bản và mất lòng tin.

Đến lớp học tuy ngắn ngủi nhưng Nhung đã có rất nhiều bạn bè, kiến thức, lòng tin, Nhung tin những gì thầy Tuấn gửi lời tiếp sức dù biết nó nằm ngoài khả năng Nhung nhưng Nhung tin mình sẽ làm được, lần gặp thầy Tuấn sau này Nhung sẽ khác hơn.

Cám ơn thầy rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *