Học viện YUP! xin gửi đến chương trình đào tạo mang tên ” Systematic Inventive Thinking” dành cho các Đơn vị – cá nhân – tổ chức khởi nghiệp Việt Nam.

Đây là chương trình lần đầu tiên được hợp tác giữa Học viện YUP! và SIT (thuộc quốc gia Khởi nghiệp hàng đầu thế giới – Israel)

Dưới đây là thông tin chi tiết của chương trình:

1 2 Các thông tin tham gia đăng ký vui lòng gửi e-mail thông tin cá nhân gửi về: bang.nguyen@yup.edu.vn

Title: ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC “Systematic Inventive Thinking”

Nội dụng:

Họ và tên:
Đơn vị công tác:
E-mail:
Điện thoại di động:
Ghi chú:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *