15017212200_8bbc60bd15_b

 

125D8mWU_400x400ava youtube

Với sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp xã hội thông qua việc đầu tư trực tiếp vào các giai đoạn phát triển quan trọng của tổ chức và xây dựng một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, CSIP tập trung vào ba mảng hoạt động chính:

  1. Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Xã hội: Trong đó chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội (SESP) là chương trình trọng tâm
  2. Xây dựng thị trường vốn cho doanh nghiệp xã hội: CSIP đã và đang xây dựng thị trường vốn cho DNXH thông qua việc kêu gọi sự tham gia của những nhà đầu tư dưới các hình thức đầu tư mới và đa dạng, phù hợp với DNXH trong nước nhằm khắc phục rào cản về vốn cho DNXH.
  3. Truyền thông và vận động chính sách: CSIP tích cực hợp tác với đối tác để nâng cao nhận thức về DNXH cho cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách nhằm truyền lửa, kết nối, xây dựng mạng lưới và tạo dựng một môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho sự phát triển của DNXH

maxresdefault

Các nhóm đối tượng: 

  • Chúng tôi kết nối các nhà tài trợ, nhà đầu tư và các quỹ đầu tư thiện doanh với doanh nghiệp xã hội.
  • Hợp tác, phối hợp với các bên liên quan, các nhà hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy môi trường thuận lợi cho Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.
  • Chúng tôi xây dựng một mạng lưới các doanh nghiệp xã hội với những tác động tích cực tại Việt Nam.
  • Chúng tôi khuyến khích và truyền cảm hứng tới các cá nhân đặc biệt là giới trẻ và doanh nhân – những người muốn tạo ra sự thay đổi và cung cấp các hỗ trợ đòn bảy giúp họ gây dựng một sự nghiệp mang lại các tác động tích cực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *