[Bài được YUP phát triển từ ý tưởng từ Module Kỹ năng Gọi vốn – chương trình X-Startup]

Hoang tưởng 1: Nhà đầu tư quyết định rót vốn vì ý tưởng của bạn

Thực tế, nhà đầu tư thông thái sẽ đưa ra quyết định đầu tư của họ dựa trên các yếu tố sau (theo thứ tự ưu tiên của tính quan trọng nhé)
1. Đội ngũ của bạn
2. Khả năng kiểm soát tài chính của bạn
3. Tiềm năng tài chính của dự án

Hoang tưởng 2: Ý tưởng của mình thật độc đáo

Thế giới hiện tại đã có dân số 7 tỷ người, tính riêng Việt Nam là 90 triệu dân. Bạn có nghĩ có 1 ý tưởng nào chỉ có bạn là người duy nhất nghĩ ra không?

Thực tế là,

1. “Kế không sợ cũ, chỉ cần hiệu quả”

2. Khi nói về ý tưởng, độc đáo chưa nên vội xem xét tính độc đáo. Cái cần xem xét là tính khả thi và giá trị nó mang lại [Lời khuyên từ YUP]

3. Thậm chí, có người tỷ phú USD nổi tiếng, ông ta kinh doanh với những ý tưởng ĐÃ CÓ trên thị trường. Vấn đề là tối ưu hơn khi thực hiện. Bạn biết đó là ai chứ?

Hoang tưởng 3: Lên kế hoạch quá nhiều

Lập kế hoạch là một điều tốt. Điều này có thể giúp bạn vạch ra những bước cần thực hiện để tạo hiệu quả trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, nếu đưa ra quá nhiều kế hoạch cũng như dự định, có thể khiến dự án xa rời thực tế, không thể tạo ra lợi nhuận. Bạn nên lập ra một bản kế hoạch và đưa ra một tiến trình thực thi cụ thể, sau đó vận dụng chúng ngay vào thực tế.

Sự thật nên chăng là:

1. Đặt ra mục tiêu với nguyên tắc: mục tiêu càng xa, chi tiết càng ít. Mục tiêu trước mắt thì cần phải SMART

2. Kế hoạch cần giữ lại 1 “khoảng không linh động” cần thiết để thay đổi và cập nhật với tình hình

3. Bỏ đi những câu nói hoặc suy nghĩ như: “tất nhiên là khi làm tụi mình sẽ….”, “tụi mình sẽ làm sao đó để…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *