BSSC ( Business Startup Support Centre – Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp) là một đơn vị hoạt động phi lợi nhuận, được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 2010. BSSC trực thuộc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh

BSSC-e1365207188455

Hiện nay, Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là 30 tỷ đồng, BSSC hy vọng sẽ là giải pháp tăng cường nguồn lực cho những cá nhân, tổ chức thanh niên khát khao làm kinh tế, thực hiện ước mơ kinh doanh.

BSSC cũng là nơi chuyển giao mọi kinh nghiệm, kiến thức và nguồn lực hữu ích từ các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước để tạo nền tảng bền vững cho quá trình khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam.
Các hoạt động chính của BSSC:

–  Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

–  Vườn ươm doanh nghiệp trẻ

–  Đào tạo – tư vấn

–  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *