“Trong quá trình chia sẻ thì Thầy Tuấn hướng dẫn rất rõ về kiến thức, chỉ ra những vấn đề mà tôi đang mắc phải..từ đó Thầy Tuấn còn giúp tôi đưa ra được những giải pháp để giải quyết được tốt hơn. Nói chung là tôi rất là thích buổi Coaching ngày hôm nay”

Chi sẻ của bạn Trần Minh Quang – học viên khoá X-start Up.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BJskFGu28oA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *