Khóa học Start With The End In Mind – Kế Hoạch Thông Minh, Gọi Vốn Thành Công đầu tiên 2019 đã diễn ra thành công tại Hà Nội vào ngày 30/6/2019. Các học viên đã nhận được rất nhiều giá trị trong suốt 12h đào tạo đỉnh cao.

Cảm nhận của các học viên sau khi tham gia khóa học:

“Đây là một chương trình tuyệt vời cho những ai đã khởi nghiệp nhưng đang thiếu vốn hoặc muốn khởi nghiệp nhưng không biết lấy vốn từ đâu.

Chương trình này nên tiếp cận với các hiệp hội doanh nhân trong cả nước đặc biệt là hiệp hội doanh nghiệp trẻ.

Cảm ơn Thầy Tạ Minh Tuấn.

Cảm ơn BTC.”

(Cảm nhận Học viên Dương Kim Tuyên)

“Rất nhiều kiến thức không chỉ được áp dụng trong phạm vi kinh doanh mà còn có thể áp dụng trong nhiều mặt của cuộc sống.

Kiến thức được hệ thống hóa rất tổng quan nhưng cũng cực kỳ chi tiết. Tham gia khóa học của Thầy em đã có được một cái nhìn tổng quát hơn, hiểu rõ những bản chất đằng sau những quy trình, công cụ.”

(Cảm nhận Học viên Đỗ Quang Hưng)

Và cảm nhận của những học viên khác:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *