Khóa học Start With The End In Mind – Kế Hoạch Thông Minh, Gọi Vốn Thành Công đã diễn ra thành công tại 3 khu vực trong năm nay tại Đà Nẵng 30/6, Sài Gòn 21/7 và Hà Nội 19/8. Các học viên đã nhận được rất nhiều giá trị trong suốt 12h đào tạo đỉnh cao.

Tổng hợp cảm nhận các học viên sau khi tham gia khóa học trên Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQYGx-7CkmRmOTCz1P8sgZuj6eEfdAf3r

Bằng cách áp dụng những công cụ & phương pháp được hướng dẫn từ chương trình tổ chức tại Đà Nẵng, học viên từ 1 người chưa biết gì về gọi vốn trong kinh doanh đã gọi được ngay vốn đầu tư 2 tỷ đồng đổi lấy 20% cổ phần, nghĩa là định giá công ty lên đến 10 tỷ, dù chỉ mới khởi nghiệp.

Cảm nhận của các học viên sau khi tham gia khóa học:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *