Ngày 25/2/2014, khóa học “Mastering Your Entrepreneur Skills” tiếp tục được YUP INSTITUTE khai giảng.

Giai đoạn đầu tiên của khóa học đã kết thúc ngày 18/3/2014, đã nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ học viên.

Một số hinh ảnh và cảm nhận một số học viên trong khóa học: 

 1. Học viên Lê Nguyên Anh

 

2. Học viên Hoàng Hải Linh

 

3. Học viên Phan Thị Mỹ Hạnh 

4. Học viên Đặng Hoàng Phúc

5.  Học viên Thái Hà Tuyết Ngân

6. Học viên Trần Nguyên Khoa

7. Học viên Nguyễn Tấn Hưng

Một số hình ảnh lớp học:
Thông tin khóa học: Mastering your Entrepreneur Skills

Nguồn: YUP INSTITUTE