Tiếp nối Hành Trình X-Startup@Social trong năm 2018 trên cả nước của YUP, khóa học X-Startup@Social Sài Gòn với quy mô hơn 250 học viên vừa được tổ chức thành công vào ngày 27,28,29.4. Các học viên đã nhận được những bài học giá trị khác nhau qua khóa học.

Một học viên đã chia sẻ:

Khoá học đã cho tôi rất nhiều bài học quản trị bổ ích từ thầy đặc biệt là một lộ trình có tính hệ thống về quản trị của một Startup trong thời đại mới mà không có một tổ chức nào cho tôi cảm nhận được những bài học gốc rễ đến thế. 

(Học viên Nguyễn Trọng Công)

 

Chia sẻ của học viên khác:

X-Startup là chương trình hay nhất mà mình từng tham gia trong 10 năm qua và có lẻ cũng là hay nhất mình từng biết. Cảm ơn thầy Tạ Minh Tuấn đã sống hết mình, chia sẻ những giá trị thực sự và thực tế nhất giúp em hình dung rõ ràng hơn bức tranh khởi nghiệp mà em sẽ trải qua. Thầy là con người tuyệt vời nhất em từng gặp.

(Học viên Nguyễn Phát Hưng)

 

Cảm nhận của các học viên khác:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *