Lớp đào tạo tuyệt vời, kiến thức , nội dung rất hay. Cách trình bày dể hiểu, dễ nhớ, hấp dẫn lôi cuốn. Phong thái đĩnh đạt,tự tin” là những gì mà chị Vân Hà – Phòng Khám Cây Thông Xanh đã cảm nhận được.

Nguyen Thi Van Ha - Phong kham Cay Thong Xanh_Fotor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *