Cho tôi hỏi, khi đăng kí học khóa học Start – Up tại giúp sẽ có giai đoạn Coaching, vậy coaching 1:1 là gì? và khi nào tôi được tham gia giai đoạn đó?

Đáp:

Bạn thân mến, sau khi bạn hoàn thành xong giai đoạn training, bạn sẽ có một khoảng thời gian từ 1-2 tháng ( thời gian break) để có thể chiêm nghiệm lại các kiến thức trong giai đoạn training cũng như dành thời gian để kiến tạo dự án thực tiễn của mình.

Và bạn có thể đến với giai đoạn Coaching như sau:

1.Hoàn chỉnh dư án theo các giai đoạn mà các thầy đã truyền đạt

2. Đăng kí coaching với phòng đào tạo của trường.

3. Coaching (Giảng viên tìm ra các yếu điểm và bạn sẽ là người tìm câu tả lời dựa tên sư tham vấn của THẦY) .

4. Kiểm nghiệm dự án thông qua YUP!

Sau khi trải qua các bước trên, dự án của bạn sẽ đến với giai đoạn tiếp theo, đó là “Kêu gọi nhà đầu tư”.

Lưu ý: Ngoài Coaching 1:1 bên trường còn có Coaching trên lớp. ( Bạn có thể liên hệ phòng đào tạo của trường để biết thêm thông tin)

Chúc bạn  thành công .

Thân mến!

Nhóm đồng hành Start-up YUP!