Giám đốc điều hành (CEO) của PepsiCo – Indra Nooyi, 62 tuổi, vừa công bố sẽ rời vị trí này sau 12 năm cầm quyền. Bà có công mở rộng danh mục sản phẩm của công ty sang các loại thực phẩm và đồ uống có lợi cho sức khỏe. 

Nhập cư vào Mỹ năm 22 tuổi, Indra Nooyi đã có hơn 40 năm qua nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp như Boston Consulting Group, Motorola trước khi về Pepsi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *