CROWD POWER – Hãy Để Cộng Đồng Đầu Tư Vốn Cho Bạn Khởi Nghiệp

Crowdfunding – Gây Quỹ Cộng Đồng – là một thuật ngữ sử dụng để miêu tả những cá nhân cùng giúp đỡ lẫn nhau – trực tiếp góp vốn cho các dự án của các cá nhân và tổ chức. Đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc công ty khởi nghiệp, Gây Quỹ Cộng Đồng là một công cụ mạnh mẽ tạo ra công việc và sự phát triển.

Sự tiến hóa của Gây Quỹ Cộng Đồng

Ý nghĩ gây quỹ cộng đồng không phải là quá mới mẻ. Nó được hình thành từ tư duy góp vốn: Tài chính vi mô, Cho vay vi mô, Cho vay đồng môn, Gây quỹ cộng đồng.

Chi Tiết

Các chủ doanh nghiệp nhỏ có triển vọng, có thể sử dụng nền tảng Crowdfunding – Gây Quỹ Cộng Đồng – để bắt đầu dự án tiếp theo của họ

Ưu và Nhược

  • Ưu điểm:

– Nền tảng này có thể sử dụng như một công cụ marketing.

– Tạo ra một diễn đàn để nhận được phản hồi từ sản phẩm.

– Phương pháp không tốn kém để kêu gọi vốn.

  • Nhược điểm:

– Thường bị giới hạn bởi lượng vốn có thể kêu gọi được.

– Đưa ra dự án cộng đồng nên có thể bị sao chép ý tưởng.

– Vốn thường không chịu sự kiểm soát của các quy định chứng khoán.

whats-crowdfunding copy
Crowd Power

 

Các nền tảng phổ biến

Một vài website phổ biến bao gồm: MicroYentures, Pozible, Cofundo, KickStarter.com…

Hiệu quả

  • Tính đến tháng 04/2011 thì đã có $53 triệu doanh nghiệp thực hiện cam kết, trong đó có đến $40 triệu doanh nghiệp đã nhận đượ sự hỗ trợ về vốn, với hơn 20,371 dự án được đầu tư triển khai.
  • Tỉ lệ thành công:

– 43% các dự án thành công.

– 52% các dự án nhận được cam kết tài trợ vốn thành công.

– 90% các dự án đạt được số vốn cần thiết để thành công.

– 21% dự án không nhận được cam kết hỗ trợ vốn nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *