Khóa học Bộ kỹ năng khởi nghiệp đã cung cấp rất nhiều kiến thức hay và rất cần thiết. Những ví dụ thực tế, cơ hội thực hành luôn lôi cuốn học viên tham dự.

Mong rằng YUP INSTITUTE sẽ duy trì được sự nối kết giữa Học viện với Học viên và giữa các học viên với nhau. Đây là điều các Học viện khác đang yếu.

Cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn YUP INSTITUTE về khóa học này. Hy vọng sẽ có những cơ hội được gặp gỡ và hợp tác trong tương lai.