“Design thinking” – Tư duy thiết kế cho sản phẩm mới

Làm thế nào để nắm bắt được các ý tưởng mới, làm sao để xây dựng được một sản phẩm mới hiệu quả…đó là những vấn đề mà Design Thinking có thể giúp bạn giải quyết.

1. Design thinking là phương pháp hướng về con người

Design Thinking tập trung vào con người/ khách hàng với nhu cầu của họ chứ không phải một loại công nghệ hay một số điều kiện nào đó khác.

Do đó những phương pháp của Design Thinking bao gồm quan sát, phỏng vấn, brainstorm, xây dựng sản phẩm mẫu (prototype)…

Sự sáng tạo từ việc kết hợp giữa kinh doanh, công nghệ và con người này đã dẫn đến những cải tiến vượt bậc.

Người dùng chính là người quyết định liệu một sản phẩm hay dịch vụ có nên tồn tại hay được ra mắt hay không.

human-centered1

2. Design Thinking là một quy trình học hỏi có tính tương tác

Trong bất cứ giai đoạn nào của dự án, các nhóm áp dụng Design Thinking đều làm việc với cách tiếp cận tương tác: Xác định lại vấn đền, tìm ra nhu cầu, lên ý tưởng, xây dựng sản phẩm mẫu (prototype), kiểm chứng với người dùng.

Cách tiếp cận tương tác này giúp các nhóm đó hiểu sâu hơn nhu cầu của con người và đem lại nhiều kết quả khác nhau.

Design Thinking 2

3. Dự án áp dụng Design Thinking gồm các giai đoạn phân tán và tập trung

Design Thinking cho phép các thành viên trong nhóm suy nghĩ theo nhiều hướng đa dạng.

Kết quả từ những tư duy đa dạng đó sẽ xây dựng nên nền tảng cho một kết quả mang tính tập trung.

Design Thinking là phương pháp có cấu trúc với những điểm mốc được xác định rõ ràng theo thời gian của dự án.

Thông thường các dự án được xây dựng dựa trên một mục tiêu đã được vạch ra từ đầu. Ngược lại, các dự án theo kiểu Design Thinking sẽ có rất nhiều kết quả nhập nhằng được đưa ra cho đến khi nó đi đến giai đoạn cuối cùng trong quy trình của Design Thinking.

Design Thinking 3

4. Design Thinking là “xây dựng sản phẩm mẫu”

Tính xác thực, được trải nghiệm và thử nghiệm của các kết quả đưa ra chính là những điểm cơ bản chính yếu của Design Thinking.

Các sản phẩn mẫu (prototypes) cho phép người dùng cuối tham gia từ rất sớm vào quá trình sáng tạo..

Trực giác cho phép chúng ta sớm nhận ra những thử thách phức tạp.

Design Thinking 4

Vậy Design Thinking phù hợp với những ai?

Cho tất cả những công ty muốn giải quyết các thử thách sau…

Phát triển một sản phẩm mới và tạo ra các sản phẩm mẫu

Tìm ý tưởng từ bên ngoài

Tạo ra các mô hình kinh doanh mới

Thay đổi các cấu trúc hiện tại

Cải tiến văn hóa sáng tạo trong công ty

(Nguồn: Internet)