tran-dang-khoa2

DOANH NHÂN TRẦN ĐĂNG KHOA – GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC CON ĐƯỜNG KHỞI NGHIỆP

Năm 2009, sau nhiều lần thất bại và nợ nần lên tới gần 5 tỉ đồng, anh Trần Đăng Khoa vẫn quyết định đầu tư hơn $10.000 để học những khóa học mà trường Đại học chắc chắn đã không dạy. Sau đó, anh dồn hết tâm sức của mình vào sáng lập và phát triển TGM. Đến năm 2010 thì anh trả được hết các khoản nợ nần và bắt đầu có tên tuổi ở Việt Nam.

Từng học tập, sống và làm việc hơn 10 năm tại Singapore, được tôi luyện qua nhiều môi trường năng động của các công ty nhỏ và vừa, lẫn môi trường chuyên nghiệp của tập đoàn lớn, anh Trần Đăng Khoa trở về Việt Nam để khởi nghiệp và đạt được những thành công nhất định khi phát triển một tập đoàn từ 3 thành viên sáng lập ban đầu tiến lên thành một tổ chức có khoảng 200 thành viên hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *