Dự án “10000 quyển sách” của nhóm “Tủ sách Gỉai trí và Gíao dục” đã mời 1 trong những Gỉang viên từ YUP – anh Tạ Minh Tuấn trở thành 1 trong những đại sứ cho dự án của các bạn ấy. Đây là 1 dự án quyên góp sách cho các trẻ em vùng sâu vùng xacủa tỉnh Quảng Nam để giúp các em có thể tiếp cận với nguồn tri thức. Tất cả các thể loại sách đều được nhóm dự án này tiếp nhận. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *