FasterCapital là Quỹ đầu tư mạo hiểm từ Dubai và có trụ sở tại New York. FasterCapital được thành lập vào năm 2010 và được công bố từ năm 2016, hiện có 20 Startup mới thành lập và có đầy đủ chức năng, hơn 231 Startup trong chương trình tăng tốc, hơn 202 đối tác khu vực với 120 văn phòng trên toàn thế giới.

Đối tác Chiến lược của FasterCapital tại ASEAN là Chuyên gia tư vấn kinh tế Lý Trường Chiến – Chủ tịch Trí Tri Group với vườn ươm TRI TRI GROUP – FASTERCAPITAL nhằm hỗ trợ các dự án Khởi nghiệp tiềm năng và SME có định hướng về Sáng tạo Đổi mới ở khu vực, trong đó ông ưu tiên tập trung cho nhóm còn chậm phát triển là Vietnam, Myanmar, Laos and Campuchia!

Nay các StartUp tiềm năng có thêm nguồn lực HỖ TRỢ TÀI LỰC để KHAI PHÁT TIỀM NĂNG, thúc đẩy sáng tạo và đổi mới. Với FasterCapital, các doanh nhân, các nhà khởi nghiệp không chuyên về kỹ thuật và không thể tìm được người đồng sáng lập chuyên về kỹ thuật để xây dựng công ty mới thành lập có thể tham gia vườn ươm TRI TRI GROUP – FASTERCAPITAL tại: http://fastercapital.com/entrepreneur/joinus.html?c=1729

Với các dự án được chọn FasterCapital sẽ giúp xây dựng chiến lược sản phẩm của các bạn từ A đến Z, và quỹ sẽ đầu tư đến 50% dự án. Mức đầu tư FasterCapital dự kiến sẽ từ 200.000 USD đến 2 triệu USD.

Hẳn nhiên Nguồn Tài lực Hỗ trợ chỉ thực sự Khai phát tích cực khi Tâm Lực và Trí Lực được Khai phát đúng tầm… Đó chính là lý do Ông Lý Trường Chiến đặt việc này chỉ sau khi đã xác định được đúng Cá nhân và Tổ chức có Tâm có Tầm phù hợp và thật sự có thể sử dụng tốt nguồn Tài lực hỗ trợ. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Chuyên gia kinh tế: Lý Trường Chiến 
Email: chien.ly@tritri.org hay chien.ly@FasterCapital.com

Facebook: https://www.facebook.com/chien.lytruong

LinkedIn: Chien Ly Truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *