Website Quỹhttp://giacmodoichanthienthan.com

Fanpage chính thức của Quỹ: https://www.facebook.com/giacmodoichanthienthan/

Quỹ được bảo trợ bởi YUP!

Mọi ủng hộ nhân lực, tài lực – vui lòng liên hệ: Tạ Minh Tuấn – taminhtuan8@gmail.com 

Thông tin đóng góp trực tiếp:
Chuyển khoản đến số tài khoản 125036459 – Công ty Cổ phần YUP – Ngân hàng Á Châu (ACB) – Chi nhánh Lê Văn Sỹ, Hồ Chí Minh – Nội dung: chuyển khoản về quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần (cần ghi rõ ND để YUP biết khoản đóng góp dành cho Quỹ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *