Ông Bùi Tuấn Linh

BuiTuanLinh hn 2

  • Đã và đang tham gia làm việc tại: TalentPool Consulting & Training (Vietnam), An Vien Group (Vietnam), Zecontech Corp. (United States), PricewaterhouseCoopers, Advisory (Mekong Region), Ministry of Home Affairs (Vietnam).
  • Tham gia đào tạo và huấn luyện các khóa ngắn hạn cho các tập đoàn lớn như: Techcombank, Vietcombank, FPT, TVSI, Sacombank, PV combank…
  • Hiện đang tham gia làm việc vói vai trò CCO tại Vật Gía.
  • Ông hiện cũng là Giảng viên của chương trình S-StartUp (dành cho các lớp Hà Nội và khu vực phía Bắc) do Học viện YUP! – IDT – CSIP tổ chức.

 

BuiTuanLinh hn 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *