Ông LÊ VIỆT THẮNG

le viet thang hn

  • Phó Tổng Giám đốc- Công ty Cổ phần Thú y Quốc gia
  • Giám đốc điều hành – Crisware Việt Nam TNHH
  • Công ty Cổ phần Truyền thông máy tính VCE Giám Đốc Hồng Nam
  • Tiền chứng khoán Đội ngũ lãnh đạo CNTT -UBS AG (London, Anh)
  • Chịu trách nhiệm tổng thể cho các hoạt động của công ty bao gồm Bán hàng, Marketing, R & D, Kế toán, hàng tồn kho, nhân sự, IT.
  • Tạo và thực hiện bán hàng và chiến lược tiếp thị.
  • Phát triển kinh doanh mới (vắc-xin nhập khẩu, xuất khẩu, bắt đầu sản xuất các sản phẩm nuôi trồng thủy sản) hiện đại hóa kiểm soát nội bộ bằng cách thực hiện khác nhau CNTT, hệ thống ERP…
  • Anh hiện cũng là Giảng viên của chương trình S-StartUp (dành cho các lớp Hà Nội và khu vực phía Bắc) do Học viện YUP! – IDT – CSIP tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *