Luật sư Nguyễn Văn Lộc

Chủ tịch LP Group

Atty Nguyen Van Loc (2)

 

Nguyen Van Loc, Attorney

Chairman at LP Group

 

Attorney Nguyen Van Loc is legal professional in advice consultancy and dispute resolution in the fields of business, commerce and investment.

He used to work for a number of law firms in Vietnam such as Thang & Associates, Bross& Partners, Ha Hai & Partners and DCT Lawyers. He also experienced as an in-house counsel in corporate legal environment for three years in Manulife Financial (Vietnam) and Long Hau Corporation.

Attorney Loc is currently a member of Ho Chi Minh City Bar Association and, also, the Chairman of LP Group. In addition, Attorney Loc is also involved as a lecturer in courses of business lawfor business leaders (in-house coaching) and prestigious unitsin industry of coaching for entrepreneurs in Ho Chi Minh City and surrounding regions.

.

.

————————————————————————————————–

.

.

Luật sư Nguyễn Văn Lộc

Chủ tịch LP Group

.

Luật sư Nguyễn Văn Lộc là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn luật và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại và đầu tư.

Luật sư Lộc đã làm việc và cộng tác cho các Công ty luật tại Việt Nam như Thang & Associates, Bross& Partners, Văn phòng Luật sư Hà Hải & Cộng sự và DCT Lawyers. Ông cũng từng trải nghiệm thực tế môi trường pháp lý kinh doanh khi có hơn ba năm tư vấn luật nội bộ tại các Công ty lớn là Manulife Financial (Việt Nam) và Công ty Cổ phần Long Hậu.

Hiện tại, Luật sư Lộc đang là Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh và là Chủ tịch LP Group. Bên cạnh đó, Luật sư Lộc cũng tham gia công tác giảng dạy các môn pháp luật kinh doanh dành cho cấp lãnh đạo doanh nghiệp tại các doanh nghiệp (in-house coaching) và các đơn vị đào tạo doanh nhân uy tín tại Tp. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

Luật sư Lộc hiện đang tham gia công tác giảng dạy hỗ trợ pháp luật cho các học viên là các Start Ups tại Học viện YUP.