Học viên hỏi: Tại sao không thể đóng học phí 2 tuần trước khi học? Cảm giác chưa tin tưởng lắm vào trường, vì tiền học phải thanh toán trước mà thông tin về khóa học và kết quả khóa học mang lại sẽ như thế nào?

 

YUP! trả lời:

Bạn thân mến, 

Khóa học KHỞI NGHIỆP THÔNG MINH tại YUP! là khóa học do các giảng viên là những chuyên gia hàng đầu về kinh tế tại Việt Nam hiện nay trực tiếp chia sẻ. Và những kiến thức các bạn sẽ tiếp nhận trong khóa học ngoài những kiến thức cơ bản về lý thuyết chúng ta còn được học những bài học giá trị to lớn hơn đó chính là những bài học kinh nghiệm thực tiễn. Mà chính những người Thầy tại YUP! đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt để học được.

Và  quá trình tiếp nhận kiến thức diễn ra đồng thời với quá trình chuyển giao kiến thức, nên YUP chỉ có thể mô tả phần nào về những nội dung được cung cấp trong chương trình học, cũng như cung cấp profile giảng viên giảng dạy tại YUP và các chuyên môn của giảng viên. Cũng như bất cứ loại hình giáo dục nào, học viên sẽ chỉ nhận được trọn vẹn giá trị khi chính thức tham gia khóa học một cách tích cực, với tư duy mở và sẵn sàng lắng nghe. 

Thông tin về khóa học, nội dung chương trình học, cũng như lịch trình học được cung cấp đầy đủ trên website của chúng tôi: www.yup.edu.vn – cũng như trong các email gửi đến học viên trong quá trình chuẩn bị thủ tục nhập học.

Mến chúc bạn luôn thành công.

Nhóm đồng hành Start-ups YUP!