Học viên hỏi: Tại YUP! hiện có 2 dạng Coaching là Coaching 1-1 và Coaching trên lớp. Vậy loại hình nào  thì được phép dẫn nhóm làm dự án vào Coaching ( một số thành viên trong nhóm không phải là học viên tại YUP).


YUP! trả lời:

Bạn thân mến, 

Khi đăng kí Coaching 1-1, học viên và các bạn còn lại trong nhóm của mình có thể cùng tham gia Coaching trực tiếp với giảng viên tại YUP! nhé.

Mến chúc bạn luôn thành công.

Nhóm đồng hành Start-ups YUP!