Em cảm nhận được cái tâm của Thầy và Tâm Anh trong việc lồng ghép bài học đạo đức và quay về với bản thân vào công việc kinh doanh thường được ví như chiến trường. Cảm ơn Thầy và Tâm Anh.

Nó hoàn toàn trái ngược với em khi đọc thông tin trương trình: hời hợt và thương mại quá chứ không chỉnh chu và tâm lý như buổi học.

Sau 3 ngày tuy em vẫn chưa Solid về business của mình nhưng đã nhận ra rất nhiều điểm mạnh/ yếu và quay về với con người của mình. Với lý do chân nguyên vì sao làm business hơn là gồng lên với những điều vô nghĩa.

Bài học tương tác và hoạt động nhiều sẽ rất hiệu quả để em hiểu ra vấn đề nhanh và nhớ lâu, em nhận thấy chương trình rất thông minh và chất.

Thư dành cho bản thân:

Đừng cố gắng cứu cả thế giới khi họ chưa muốn tự cứu mình.

Lý do mình làm business là để hạnh phúc cho bản thân, cho những người mình thương yêu có bữa ăn sạch, cho con mình sau này, cho nông dân bán sản phẩm.

Cứ giữ niềm hạnh phúc ấy và làm mọi việc nhẹ nhàng thôi.

 

12583864_1267342173279442_1858417351_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *