Các bạn ngẫm nghĩ thử nhé.

“Khi bạn đang sống một cuộc đời bình thường và nhạt nhẽo” ….

Nó có đang diễn ra như thế này hay không?

Ngẫm nghĩ với "Khi ta sống một cuộc đời bình thường và nhạt nhẽo"
Ngẫm nghĩ với “Khi ta sống một cuộc đời bình thường và nhạt nhẽo”

Sẽ làm gì?

Cứ như vậy, và chết như một người rất bình thường?

Xem thêm:

Những cuộc chiến trong hành trình khởi nghiệp với vốn nhỏ (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3)

Chương trình đào tạo và hỗ trợ khởi nghiệp S-Start Up

Tôi đã khởi nghiệp thành công như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *