YUP thân mến! Em có ý định tham gia học  khóa học YUP! Mastering Entreprenuer Skills . Nhưng em có 1 thắc mắc là sau khi hoàn thành giai đoạn training, đến giai đoạn coaching thì  thành viên tham gia vào dự án của em có bắt buộc là học viên cũa YUP hay không ạ? Em có thể mời bạn em tham gia dự án chung với em không ạ?

Đáp:

Bạn thân mên!

Khi bạn đăng kí tham gia khóa học này, YUP sẽ hỗ trợ bạn có thể chuẩn hóa được dự án của mình, và có thể chạy thành công nên khi đăng kí Coaching 1-1 bạn hoàn toàn có thể cùng các cộng sự  trong dự án (( không phải là học viên tại YUP) tham gia coaching.

Nhưng đối với coaching trên lớp, bạn chỉ có thể rủ 01 bạn cùng tham gia 01 buổi mà thôi.

Thông tin chi tiết về Coaching, bạn có thể liên hệ với bộ phận tư vấn học tập bên YUP! nhé. Chúc nhóm bạn đạt được những hiệu quả thiết thực và sớm ra được sản phẩm.

Thân mến!

Nhóm đồng hành Start-up YUP!