Tôi là dân kĩ thuật, hiên đang muốn thành lập riêng cho mình một doanh nghiệp. Tuy nhiên vì là dân kĩ thuật nên tôi không có được những tư duy của một người xuất thân từ kinh tế. Làm thế nào công ty tôi có thể sống xót trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như thế này?

Đáp: Điều quan trọng một doanh nghiệp đứng vững được hay không đó là do người quản lý, người đứng đầu lèo lái nó như thế nào thôi.

Bạn xuất thân từ dân kĩ thuật để điều hành doanh nghiệp riêng của mình là một điều rất khó. Vì ở đây đòi hỏi bạn có một tư duy của một nhà kinh tế thì mới lèo lài doanh nghiệp của mình.

Tuy nhiên không phải là điều không thể. Theo mình nghĩ trước khi bạn bắt tay cho dự án riêng của mình bạn cần tìm một nơi nào đó giúp bạn trau dồi kiến thức nền tảng về kinh tế, về khởi nghiệp trước đã.

Bạn có thể tham khảo khóa học YUP! Mastering Entrepreneur Skills