Liên hệ với ban giảng viên thế nào? – YUP Education

Anh/chị cho tôi hỏi là sau khóa học, tôi có được cung cấp thông tin liên hệ với giảng viên hay không?

Đáp: Chào bạn, Với khóa học khởi nghiệp, ban giảng viên cũng là ban cố vấn cho dự án của bạn, vì thế đầu mỗi buổi học giảng viên sẽ cho bạn số điện thoại cũng nhưng các phương tiện có thể liên hệ trực tiếp với các thầy, bạn có thể yên tâm về vấn đề này.