Hiện tại tôi đang đi làm cho một công ty, nhưng thời gian sắp tới tôi có ý định mở riêng cho mình một công ty. Tôi cũng xuất thân từ kĩ thuật như một bạn chia sẻ trên YUP, nên tôi muốn đi học khóa học YUP! Mastering Entrepreneur Skills. Nhưng tôi không biết tôi thời gian học sẽ là bao lâu cho khóa này?

Đáp:

Bạn thân mến!

Một khóa học  khóa học YUP! Mastering Entrepreneur Skills của YUP  bao gồm 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 Training: giai đoạn này thường kéo dài 1 tháng đến 1.5 tháng. Nếu học xong giai đoạn 1 này, bạn vẫn chưa hiểu và chưa tiếp thu kịp bạn có thể đăng ký học lại ( cộng thêm sự đào sâu nghiên cứu từ từ bản thân dựa trên nền tảng ti thức các giảng viên truyền đạt).

Giai đoạn này sẽ cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản và thực tiễn các bạn có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh của mình và có thể bước vào giai đoạn 2 là coaching.

Giai đoạn 2 Coaching: sau khi bạn hoàn thành giai đoạn 1 sẽ có 1 khoảng thời gian để bạn chuẩn bị dự án thực tiễn của mình, sau đó bạn sẽ được các chuyên gia, các giảng viên trong khóa học tư vấn và chuẩn hóa lại dự án của bạn. Giai đoạn này thường kéo dài từ 2 – 4 tháng tùy vào sự chủ động của bạn.

Giai đoạn 3 Tiếp cận nhà đầu tư:  sau khi dự án của bạn đã được chuẩn hóa ( đã kiểm duyệt lần cuối tại YUP), YUP sẽ giúp bạn kết nối với nhà đầu tư và chạy dự án.

Chuyên gia, giảng viên của chương trình sẽ là nhà tư vấn và hỗ trợ  cho doanh nghiệp bạn trong vòng 2 năm bạn nhé. 

Chúc bạn thành công.

Thân mến!

Nhóm đồng hành Start-up YUP!