Qua 2 ngày học từ YUP, em hiểu ra được nhiều giá trị mà trước giờ em chưa hề nhận ra. Hóa ra những gì mà em cho là đắn lại chỉ là lời nói suông, những định hướng về khởi nghiệp của em cũng không khác con số 0 là mấy.

2 ngày – Chỉ 2 ngày thôi, YUP đã cho em biết bản thân mình cần làm gì ngay lúc này. Em tìm ra cho mình một ý tưởng kinh doanh mà trước giờ em chỉ dám nghĩ vu vơ và không muốn cũng như không dám chia sẻ với em. Khóa học cho em một định nghĩa đúng đắn hơn về sức mạnh của tập thể, sức mạnh của niềm tin, và một phần nào đó thấy được sức mạnh của bản thân. (Hóa ra em cũng có chút khả năng giao tiếp).

Điều đặc biệt mà bất cứ một học viên nào của khóa học cũng không thể phủ nhận được đó là những kỹ năng quá quý báu mà anh Tuấn đã truyền đạt, chia sẻ. Thật là những điều tuyệt vời !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *