Những kiến thức em tiếp nhận được từ khóa học Bộ kỹ năng khởi nghiệp cùng với sự hướng dẫn tận tình của anh Tạ Minh Tuấn đã giúp em và các bạn tự tin hơn trong quá trình khởi nghiệp của mình.

Rất cảm ơn anh Tuấn và hy vọng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của anh sau này.

Chúc anh và YUP INSTITUTE luôn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *