[youtube http://www.youtube.com/watch?v=NQHbLkZGb7I]

Tự tin có thể coi là một kỹ năng, vì chúng ta có thể được huấn luyện để có nó.  Nếu không có sự tự tin, bạn sẽ không thể làm gì cả. Ivan Joseph định nghĩa: Tự tin là khả năng hay là một niềm tin – tin vào bản thân bạn, rằng có thể hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ bất kể hoàn cảnh, bất kể khó khăn, nghịch cảnh. Chìa khóa để có sự tự tin là LUYỆN TẬP, LUYỆN TẬP, LUYỆN TẬP…

Bên cạnh đó, bạn cũng phải làm chủ giọng nói trong đầu bạn. Chúng ta thường luôn có những giọng nói tiêu cực trong đầu. Nhưng các bạn ạ, đã có nhiều người nói rằng chúng ta không thể làm được, rằng chúng ta không đủ tốt để làm. Tại sao bạn lại cũng muốn nói với bản thân mình như vậy??? Chúng ta đều biết một sự thật là suy nghĩ dẫn đến hành động. Thứ chúng ta cần là sự tuyên bố cho bản thân. Như Muhammad Ali tuyên bố rằng: “Tôi là người giỏi nhất”. Bạn là thuyền trưởng trên con tàu của bạn, là người lãnh đạo cuộc đời bạn. Nếu bạn không tin vào điều đó, thì cũng chẳng ai tin. Và hãy tránh xa những người muốn kéo bạn xuống. Hãy dành cho bạn khoảng thời gian yên tĩnh, ghi ra một danh sách để cạnh bên gương liệt kê ra tất cả mọi thứ tạo nên con người bạn. Nó như một bức thư, cổ vũ bạn, nói cho bạn những thứ bạn đã đạt được, những thứ bạn tự hào. Hãy đọc lại nó mỗi khi có cơn bão trong cuộc đời bạn. Hãy nhớ: Bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi bạn…

Trích: The skill of self confidence | Dr. Ivan Joseph | TEDxRyersonU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *