Chương trình “Làm thế nào để huy động vốn đầu tư 1 triệu dollars?” đã diễn ra vào ngày 04/01/2017 tại TP. Hồ Chí Minh. Doanh nhân Tạ Minh Tuấn đã nhiệt tình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân đã từng huy động vốn đầu tư gần 1 triệu dollars. Học viên còn được thực hành huy động vốn ngay tại lớp học và một số dự án tiềm năng đã tìm được nhà đầu tư tiềm năng ngay tại lớp học hôm đó. Điều này thật tuyệt vời!

1 2 3 4 5 10 11 12 CIMG8982 CIMG8983 CIMG8984 CIMG8987 CIMG8988 CIMG8989 CIMG8990 CIMG8991 CIMG8992 CIMG8993 CIMG8995 CIMG8996 CIMG8997 CIMG9001 CIMG9004 CIMG9005 CIMG9006 CIMG9010 CIMG9011 CIMG9016 CIMG9018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *