[SỰ TIẾN HÓA CỦA MỘT DOANH NHÂN]

Sự tiến hóa của một doanh nhân trải qua 3 giai đoạn

  • Giai đoạn 1: Nghề buôn bán ở thời kì Phục hưng

– Có 15% là tầng lớp thương nhân mới nổi.

– Vào thời Trung Đại, chỉ có khoảng 25% người dân làm nghề khác ngoài nông nghiệp, bao gồm: buôn bán, thợ thủ công…

– Sự phát triển thương mại, cùng với sự gia tăng về sản phẩm đã dẫn đến việc mở rộng trao đổi hàng hóa giữa các nước.

  • Giai đoạn 2: Bành trướng thuộc địa

– Tiến bộ trong ngành đóng tàu biển dẫn đến sự gia tăng thương mại quốc tế.

– Các công ty toàn cầu lần đầu tiên ra đời.

– Vận chuyển hơn 2,5 triệu tấn hoàng hóa.

– Thương nhân xây dựng các đại điểm trao đổi hàng hóa trên các tuyến đường buôn bán chính.

– Các nông dân Mỹ và chủ đồn điền làm giàu nhờ trồng các cây công nghiệp: Thuốc lá, mía đường.

entrepreneur-evolution copy
Sự tiến hóa của một doanh nhân
  • Giai đoạn 3: Cách mạng công nghiệp

– Hầu hết các doanh nhân sẽ phát minh ra thứ gì đó, nhằm mục đích:

  • Tăng năng suất và đa dạng hóa sản xuất.
  • Sản xuất với quy mô lớn giúp giảm chi phí.

– Thế kỉ 19 là thế kỉ của thương mại và công nghiệp.

– Việc sử dụng hệ thống tín dụng mở rộng lần đầu giúp cho các doanh nhân vẫn an toàn khi đầu tư vào các hoạt động kinh doanh lớn và mạo hiểm.

– Tạo ra được nhiều tiến bộ vượt bậc trong: Công nghệ, vận chuyển, năng lượng, truyền thông và công nghiệp hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *