Gầy dựng một sự nghiệp thành công là mục tiêu của tất cả các doanh nhân.

Nhưng tại sao chỉ 1 trong số 12 người là đạt được thành công khi khởi nghiệp?!? 

Lí do nào khiến những người còn lại khởi nghiệp thất bại?!?

*******************

Theo một kết quả nghiên cứu của Startup Genome thì:

  • Có 2 cốt lõi quyết định sự thành công của một doanh nghiệp, đó là: Sản phẩm tốt và thị trường lớn cho sản phẩm đó. Hay nói cách khác, một doanh nghiệp muốn thành công thì phải có khả năng phát triển quy mô.
  • Để phát triển quy mô doanh nghiệp một cách hợp lý, doanh nghiệp cần phải cân bằng sự phát triển của 5 yếu tố sau: Khách hàng, sản phẩm, đội ngũ chuyên môn, mô hình kinh doanh và vốn.
  • Lí do chính của khởi nghiệp thất bại là do “quy mô sớm”.
why-startups-fail copy
Tại sao khởi nghiệp thất bại?

 

Cũng theo kết quả trên, thì các công ty “quy mô sớm” được xem là không nhất quán, và các công ty quy mô đúng lúc được xem là nhất quán.

  • Các khởi nghiệp không thống nhất thường có trên 50% nhóm lớn trước khi quy mô và 50% nhóm nhỏ sau khi quy mô.
  • Các doanh nghiệp không nhất quán thu hút gấp 3 lần số tiền cần trong giai đoạn hiệu quả và ít hơn 18 lần trong giai đoạn quy mô.

$12.000.000.000 là giá trị tự đánh giá của các công ty không nhất quán trước khi quy mô, nhưng sau quy mô con số này đã giảm xuống chỉ còn $800.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *