Từ Cần Thơ, Unlimited Success – Thành Công Không Giới Hạn – đã đến Đà Nẵng và gieo những giá trị của Khởi nghiệp Thông minh & Nhân bản đến Miền Trung yêu thương! Tổng cộng đã có hơn 400 người tham dự chương trình qua 2 ngày 13-14/4/2017.

Sau đó doanh nhân Tạ Minh Tuấn đã đáp máy bay đi tiếp Hà Nội. Rồi bay về Sài Gòn.

Những cánh chim không mỏi, còn cống hiến được thì cứ cống hiến!

da nang 1 da nang 2 da nang 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *